آوای غرب * مرگ من اکنون ست گر نیندیشم گر بیندیشم و نگویم مرغ پر بسته قفس خواهم بود نه پرستوی آزاد فصل ها * http://maziyartj.mihanblog.com 2020-08-12T13:28:59+01:00 text/html 2013-12-31T06:40:53+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی عرض ادب http://maziyartj.mihanblog.com/post/98 <p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">بسم الله الرحمن الرحیم</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">من در رقابت با هیچ کس نیستم</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">در رقابت با خودم تلاش می کنم</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">هیچ رغبتی ندارم به هر نحوی،شکلی،یا فرمی، </span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">وارد بازی بهتر بودن از کسی شوم</span><span dir="LTR"></span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">تنها هدفم این است که بهتر از گذشته ام شوم و پیشرفت کنم</span><span dir="LTR"></span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">من این هستم،</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">آزادم</span><span dir="LTR"></span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span style='color: red; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><font size="3">سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان و بازدید کنندگان عزیز</font></span><span style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">،</span><font size="3"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">امیدوارم روزگار به کام باشد و درکنار خانواده روزگار را به شیرینی سپری کنید.</span><span style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 250%; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">بخاطرغیبت طولانی مدت بنده و فاصله ای که بین آخرین پست تا این پست بوجود آمد از شما عزیزان عذرخواهی می کنم. واحتمالاً از این به بعد نیز کمتر می توانم در خدمت شما عزیزان باشم.با این حال سعی می کنم تا حدممکن، هرچند دیر به دیر اما وبلاگ را فعال نگه دارم.از تمام دوستانی که طی این مدت جویای احوال حقیر بودند سپاسگزارم و ازینکه لطفشان بی پاسخ ماند عذرخواهی می کنم. </span><span style='line-height: 250%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="AR-SA"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' lang="AR-SA"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: left; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><span style='line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;' lang="AR-SA">با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما</span><span style='line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;' dir="LTR"><br> </span><span style='line-height: 115%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt;' lang="AR-SA">دوستدارشما مازیار ترابی</span><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-10-17T23:01:03+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی علم بهتر است یا ثروت؟؟؟؟ http://maziyartj.mihanblog.com/post/97 <p>&nbsp;</p><p><font size="3">شیخ را گفتند:علم بهتر است یا ثروت؟!&nbsp; </font></p><p><font size="3">شیخ بى درنگ شمشیر از میان بیرون آورد و مانند جومونگ مرید بخت برگشته را ب سه پاره ى مساوى تقسیم نمودو گفت:سالهاست ک هیچ خرى بین 2راهى علم و ثروت گیر نمیکند…!</font></p><p><font size="3">مریدان در حالیکه انگشت ب دندان گرفته و لرزشى وجودشان را فراگرفت،گفتند:یاشیخ مارا دلیلى عیان ساز تا جان فدا کنیم..!!</font></p><p><font size="3">&nbsp;شیخ گفت:در زمان جوانى مرا دوستى بود ک با هم ب مکتب میرفتیم،دوستم ترک تحصیل کردو من معلم مکتب شدم…</font></p><p><font size="3">حالا او "پورشه" دارد من "پوشه" </font></p><p><font size="3">او اوراق مشارکت دارد،من اوراق امتحانى…</font></p><p><font size="3">او عینک آفتابى دارد من عینک ته استکانى…</font></p><p><font size="3">او بیمه زندگانى،من بیمه خدمات درمانى…</font></p><p><font size="3">او سکه و ارز،من سکته و قرض…</font></p><p><font size="3">سخن جانسوز شیخ بدینجا ک رسید مریدان نعره اى برداشته و راهى کلاسهاى آموزش اختلاس گشتندى…!!!</font></p><p><br>&nbsp;</p> text/html 2013-10-03T09:16:25+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی حرف هایی که گاهی می آیند... http://maziyartj.mihanblog.com/post/96 <p align="center"> <span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;' dir="RTL" lang="FA">هر کس بد ما به خلق گوید<br> ما صورت او نمــی خراشیم<br> ما نیکی او به خلــق گـوییم<br> تا هر دو دروغ گفته باشـیم</span> </p> text/html 2013-08-31T13:46:05+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی بار دیگر نوشتن آغاز شد http://maziyartj.mihanblog.com/post/93 <span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">تنها جایی که می توانیم در این سرای اعجاب انگیز کائنات به اندیشه هایمان مأوا دهیم بی شک همین جاست</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: "B Zar";'><span dir="LTR"></span> .</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">همراه این اندیشه ها کسی است که همچون یک نگین ناب بر تاج آتنا ایزدبانوی فرزانگی و خرد ، می درخشد</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: "B Zar";'><span dir="LTR"></span> . </span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">ما آمده ایم که یکدیگر را در بیابان های بی آب و علف و سوزان اندیشه همراهی کنیم . و با دستانی شاد و پر سخاوت ، دستاوردهایمان را با دیگران تقسیم کنیم و جملگی نظاره گر آن آزادی ناب که حق هر انسان آزاده است باشیم</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: "B Zar";'><span dir="LTR"></span> .</span> text/html 2013-07-01T06:38:37+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی اعلام حضور http://maziyartj.mihanblog.com/post/92 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>امروز اومدم فقط بگم هستم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>برای دوستایی که نگرانم بودن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>برای دوستائی که دوستشون دارم و خوب بودن و بد بودنم براشون مهم </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>برای همه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> :<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هستم </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>هستم </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>شلوغ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>خسته </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>پر مشغله کاری و فکری و روحی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>گاهی با احساس افسردگی شدید </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA>و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma" lang=AR-SA>و گاهی اونقدر شاد که خودم تعجب می کنم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>در هر حال هستم و عاشقانه و شیرین این روزها و لحظه ها رو می گذرونم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN></P> text/html 2013-06-09T18:14:20+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی عبادت مجازی http://maziyartj.mihanblog.com/post/90 <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بیماریِ شبانه‌ی من عود كرده است </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>گودال انزوای مرا گود كرده است</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تا صبح، هاردِ دل به درِ سِرورِ خدا !</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زاری و ذكر و زمزمه آپلود كرده است!</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2013-06-09T16:51:30+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی قرآن ! http://maziyartj.mihanblog.com/post/89 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.niloblog.com/files/images/t9xhq4uti9whzp11bca9.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قرآن ! من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام كه هر وقت در كوچه مان آوازت بلند میشود همه از هم میپرسند " چه كس مرده است؟ " چه غفلت بزرگی كه می پنداریم خدا تو را برای مردگان ما نازل كرده است .</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN>&nbsp;</P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قرآن ! من شرمنده توام اگر ترا از یك نسخه عملی به یك افسانه موزه نشین مبدل كرده ام . یكی ذوق میكند كه ترا بر روی برنج نوشته،‌یكی ذوق میكند كه ترا فرش كرده ،‌یكی ذوق میكند كه ترابا طلا نوشته ،‌یكی به خود میبالد كه ترا در كوچك ترین قطع ممكن منتشر كرده و ... ! آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی كنیم ؟</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>قرآن ! من شرمنده توام اگر حتی آنان كه ترا می خوانند و ترا می شنوند ،‌آنچنان به پایت می نشینند كه خلایق به پای موسیقی های روزمره می نشینند . اگر چند آیه از ترا به یك نفس بخوانند مستمعین فریاد میزنند " احسنت ...! " گویی مسابقه نفس است ... </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><BR>قرآن !‌ من شرمنده توام اگر به یك فستیوال مبدل شده ای حفظ كردن تو با شماره صفحه ،‌خواندن تو آز آخر به اول ،‌یك معرفت است یا یك ركورد گیری؟ای كاش آنان كه ترا حفظ كرده اند ،‌حفظ كنی ، تا این چنین ترا اسباب مسابقات هوش نكنند خوشابه حال هركسی كه دلش رحلی است برای تو.آنانكه وقتی تورا میخوانند چنان حظ میكنند گویی كه قرآن همین الآن بر ایشان نازل شده است.آنچه ما با قرآن كرده ایم تنها بخشی از اسلام است كه به صلیب جهالت كشیدیم .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-06-02T15:32:30+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی سهم من دیدن نیست http://maziyartj.mihanblog.com/post/88 <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>و امید را باید سر برید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>در میان وازها باداس"نون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>"<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>و گذر باید کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>چشم ها را شستن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>بیت ها را وزن بخشیدن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>عبث و بیهودست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>چشمها راباید بست</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>سهم من دیدن نیست</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>عشق نیست</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>تاریکیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>درد دارد "دیدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>"</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>کور باید شد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri></FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><FONT face=Calibri>"</FONT></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>درد"دارد بودن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>دور باید شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>و امید را باید سر برید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p><FONT face=Calibri>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt" lang=AR-SA>در میان وازها با داس "نون</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=Calibri>"<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2013-05-19T17:20:30+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی هجرت دوست http://maziyartj.mihanblog.com/post/87 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload.tehran98.com/img1/egpyxg4els6otmmb2g.jpg"> <DIV align=left>&nbsp;</DIV> <P></P> <P align=right><FONT size=3 face="Times New Roman"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><FONT size=3 face="Times New Roman"></FONT></P><FONT size=3 face="Times New Roman"> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خبر سنگین و دردناک بود</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>…</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دوست دریا دل و امید سازم را امروز از دست دادم. دوستی که طی سالیان دراز رفاقت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هرگز او را بدون خنده ندیدم. دوستی که به من مهر را آموخت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>…</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>امروز دوست روزهای نوجوانی و جوانیم را از دست دادم.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: MRT_Faraz; mso-hansi-font-family: MRT_Faraz" lang=AR-SA>از دست دادنت برایم غمی جانکاه بود.هرگز باور نمی کنم که عزیزی چون تو را دیگر در کنارم نبینم.فرشته ها متعلق به آسمانند و تو فرشته بودی و فرشته گون اوج گرفتی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'MRT_Faraz','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>او در اولین روز آشنا ئیمان با خنده من را پذیرا شد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>…</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> و من دست گرم او را فشردم و دوستی ما آغاز شد و ادامه داشت تا واپسین ساعات دیروز...</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 16pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Zar'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>و من مچاله شدم...<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>و امروز غم دنیا را احساس کردم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; COLOR: red; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سجاد قربانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دوست با وفا و مهربانم امروز پرواز کرد و مرا و ما را تنها گذاشت.<SPAN style="COLOR: red"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>قرین رحمت باد روح پاک و زلالش و یاد و خاطره اش ماندگار.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 2" dir=rtl class=MsoNormal></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>92</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN></P></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal align=center>&nbsp;</P> <DIV align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Zar'; FONT-SIZE: 16pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><IMG style="WIDTH: 407px; HEIGHT: 312px" border=0 hspace=0 alt="" src="http://upload.tehran98.com/img1/lqbpi3g9f7ucl9gtdklg.jpg" width=15 height=360></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-outline-level: 3" dir=rtl class=MsoNormal align=center></P></DIV> text/html 2013-05-18T06:54:40+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی به یاد کودکیم... http://maziyartj.mihanblog.com/post/86 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: red; line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><font color="#ffffff">نام:</font>مازیار</span><span style='color: red; line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: red; line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><font color="#ffffff">کلاس:</font>دبستان</span><span style='color: red; line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: red; line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA"><font color="#ffffff">موزو انشا :</font> عزدواج</span><span dir="LTR"></span><span style='color: red; line-height: 150%; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">!!!<o:p></o:p></font></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">هر وقت من یک کار خوب می کنم مامانم به من می گوید بزرگ که شدی برایت یک زن خوب می گیرم</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 150%; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">تا به حال من پنج تا کار خوب کرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 150%; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Calibri;' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 16pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">حتمن ناسرادین شاه خیلی کارهای خوب می کرده که مامانش به اندازه استادیوم آزادی برایش زن گرفته بود... </span><span style='line-height: 150%; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-05-17T17:38:10+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی سکوت... http://maziyartj.mihanblog.com/post/84 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">نفسی سخت کشیدم و بخود گفتم کاش</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">نفس آخر من باشد کاش</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">از خودم رنجیده، زخودم پرسیدم</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">حاصل عمر تو از دنیا چیست...؟</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">این</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">چنین افسرده، </span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">آ</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">نچنان شرمزده ،پاسخی هیچ نداشتم بدهم جز بسکوت</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">!</font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="left"><font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;' dir="RTL" lang="AR-SA">تــرابــی</span></p> text/html 2013-05-10T16:34:26+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی تکرار همیشگی http://maziyartj.mihanblog.com/post/83 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">هر روز صبح پنجره را که می گشایم</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در میان تکرار های همیشگی</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">لبخند میزند</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">فرشته من و</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">می آیید و</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در میان دو آیینه موازی</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">شانه میزند بر موهایم</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بی نهایت شده</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">انعکاس من</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در میان چشم هایش</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">که حلقه زده است از پشت</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">محکم</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...</font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">با دستهایش گلویم را</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> ...</font></span><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>!!!</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تا بغض خفه شود</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تا خالی شود</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">ا ز هق هق</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">درد</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">درد</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> ...<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>.</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>.</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>.</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و کفشهایم</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">خسته از راههای تکراری</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">دیگر مطیع نیست و</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">پوزه می زند بر خاک و</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">آ</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">هی می کشد و</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">جان می کند و</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">سر میگذارد بر خاک</span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="left"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="left"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ترابی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2013-05-09T16:07:46+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی اینجا هیچکس با یک آشفته حتی حرف هم نمی زند... http://maziyartj.mihanblog.com/post/82 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">باید دست خودم را بگیرم و ببرم</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بجایی که چشم ها دست از سرم بردارند</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بجایی که عقربه ها سکونم را مسخره نکنند...</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">باید ببرمش بجایی که</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تنها با خودم بنشیند</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">حرف بزند</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">شعر بگویم!</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">شعر بگوید!</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">چای بریزم!</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">چای بخورد!</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">باید خودم را ببرم</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بجایی که هیچ کس نباشد...</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">راستش</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">اینجا هیچ کس با یک آشفته حتی حرف هم نمی زند...<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"></span></p><p><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تـــرابــی</span><span style='font-family: "B Zar"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-05-09T15:43:03+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی قرص های لعنتی... http://maziyartj.mihanblog.com/post/81 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">ساعت بیست و پنج دقیقه از چشم های شب هم گذشته است</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و این قرص های لعنتی که زور بستن یک پلک را هم ندارند</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و باز افکاری که همانند اتومبیلهایی که در یک اتوبان همیشه شلوغ در حال گذر</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span style="mso-spacerun: yes;"><font face="Calibri">&nbsp;</font></span></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">هستند</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و باز فکر کردن به هزاران سال نوری فاصله رگ گردنم تا تو</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">چه زجری میکشم از این قولی که بتو دادم وشکستم</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">مسولیتی که کوهها هم قبولش نمی کردند</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">کلافه و سر در گم</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و من خیره در ساعتی که با تمام وجود میدود</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">ساعت بیست و پنج دقیقه از سحر هم گذشته است</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و قرصهایی که زور خواباندن یک گنهکار در مانده را هم ندارند</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">!!!<o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p><p><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تــــرابــی<o:p></o:p></span><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-05-08T11:27:33+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی دل نوشته... http://maziyartj.mihanblog.com/post/80 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 20pt;' lang="AR-SA">با سلام </span><span style='line-height: 115%; font-size: 20pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 20pt;' lang="AR-SA">این شعر زیبا و پر احساس رو مدیر وبلاگ <a title="http://golhayesheypoori.blogfa.com/" href="http://golhayesheypoori.blogfa.com/" target="_blank">دل نوشته</a> تو قسمت نظرات برا من نوشته بودن،حیفم اُمد پست امروزم نباشه...</span><span style='line-height: 115%; font-size: 20pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 20pt;' lang="AR-SA">تشکــــر "<font color="#cc0000">سیما</font><font color="#990000"> خانم</font><font color="#000000">"</font><font color="#000000">.</font></span><span style='line-height: 115%; font-size: 20pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-size: 20pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در فراسوی مرز های تن ات تو را دوست می دارم. </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">آینه ها و شب پره ها ی مشتاق را به من بده </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">روشنی آب و شراب را </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">آسمان بلند و کمان گشادهی پل </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">پرنده ها و قوس و قزح را به من بده </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و راه آخرین را </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در پرده یی که می زنی مکرّر کن. </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در فراسوی مرزهای تن ام </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تو را دوست می دارم. </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در آن دور دست بعید </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">که رسالت اندام ها پایان می پذیرد </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و شعله و شور وتپش ها و خواهش ها به تمامی فرو می نشیند </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و هر معنا قالب لفظ را وا می گذارد </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">چنان روحی که جسد را در پایان سفر ، </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تا به هجوم کرکس های پایانش وانهد... </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در فراسوهای عشق </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تو را دوست می دارم، </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در فراسوهای پرده و رنگ. </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">در فراسوهای پیکر هایمان با من وعده ی دیداری بده. </span><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2013-05-07T16:14:53+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی خدایـــی با دلی سنگی!!! http://maziyartj.mihanblog.com/post/78 <p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم و یک فصل سرد پاییزی</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...</font></span><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>!!!</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">جادههایی تاریک</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تا بی سر انجامی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم و لولیدن در تنهایی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">پوچی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بی حاصلی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بی سرانجامی</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...<o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم و یک احساس پژمرده</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">زرد شده</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">طرد شده</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">سر خورده</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...</font></span><span dir="RTL"></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>!!!</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم و یک عاطفه<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>زخم خورده</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">ز<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>دست هر که رسیده</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">خنجری خورده!!!</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم و یک درد گنگ در تنهایی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">طنین ناله ها و</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...<o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">گریه های شبانگاهی</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>و" لطیف بارش خواهش</span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">..."<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">التماسهای<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>آخر</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">سحرگاهیست...!!!</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم و اجابتی که<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>نیست گویا</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Calibri">...<o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">منم<o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">و <span style="color: red;">خدایـــی</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>با دلی سنگی...!!!</span><span style='line-height: 115%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-05-07T12:17:07+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی بنویس http://maziyartj.mihanblog.com/post/77 <span style='color: white; font-family: "B Zar"; font-size: 10pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: background1;' lang="AR-SA"><br> </span><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><b><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">این پست را سکوت میکنم تو بنویس!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><b><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">تـــــــو بنویس...<o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><b><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">از دلتنگی هایــــــــت ؛ از حرف هایــــــــت<o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><b><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">از هر چه دلــــــت میگویید!!!<o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><b><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA">بنویس برایــــــــــــــــم ...</span></b><b><span style='line-height: 150%; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2013-05-06T18:48:02+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی هیچگاه بر یک مرد عاشق ترحم مکن http://maziyartj.mihanblog.com/post/76 <p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">نگاه کن محبوب من <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">و خوب گوش کن<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">این یک التماس است...!!!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">التماس یک مرد<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">بشنو و بفهم...!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">هیچگاه بر یک مرد عاشق ترحم مکن...!!!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">گوش کن<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">ترحم مکن...!!!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">زیرا ترحم تو او را خواهد شکست...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">آری<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">گوش کن<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">اگر با نگاهت که چون یک دریا ژرفست...!!!</span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">گفتم...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">به اشکهای من توجه نکن<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">بی رحم باش<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">بی رحمتر...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">اگر با نگاهت مرا نکشی...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"></font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='color: red; line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">"اگر مرا نکشی یک قاتلی"...!!!<o:p></o:p></span></p> text/html 2013-05-06T18:41:40+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی غفلت http://maziyartj.mihanblog.com/post/75 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://upload.tehran98.com/img1/02582onrxjlwm909wnn.jpg"><div align="center">&nbsp;</div></p> text/html 2013-05-05T16:05:47+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی عاشق قرص هایم شده ام http://maziyartj.mihanblog.com/post/73 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">در روزهایی که هیچکس من را نمی فهمد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">در شب هایی که حتی خواب هم از پلک هایم بالا نمیرود...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">تنها صدای لالایی های اوست<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">که مرا غرق در تنهایی هایم می کند...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">عاشق قرص هایم شده ام!!!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">هر چند که طول زندگی را میجوند...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2013-05-05T15:40:50+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی حرفهایست که باشد برای نگفتن http://maziyartj.mihanblog.com/post/72 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">سرما آنقدر وحشی شده است <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">که از پشت پنجره نیز چنگ میزند!!!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">ساعت اتاق من همردیف قلب من<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">می تپد ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">شاید میخواهد بگویید<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>لحظه های تنهایی تمامی ندارد ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">و <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">حرفهایی که میترسم به تو بگویم!!!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">حرفهایی که شاید <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">برای همیشه<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">نگاهت را ازمن بگیرد ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">حرف هایی که باشد برای نگفتن!<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">کاش تو یک ساحره بودی <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">یا یک دختر کولی فال بین ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">ای کاش زبان نگاهم را می فهمیدی<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">ای کاش یک مترجم بودی<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">مترجم کلمات گنگ ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">و یک آه ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">تمام ناگفته های من <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">روی پنجره حک میشود ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">پنجره ای که به اندازه ی چشمان سبز تو<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">می بیند و ساکت است ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">سرما آنقدر وحشی شده است <o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt;' dir="RTL" lang="AR-SA">که از پشت پنجره نیز چنگ می زند ...<o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: center; line-height: normal;" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";'><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2013-05-03T07:08:37+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی ارزش ما ... http://maziyartj.mihanblog.com/post/70 <p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 5pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA">یه سخنران معروف سمینار خود را با بالا گرفتن یك </span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">20</span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> دلاری آغاز نمود. او از 200 نفر شرکت کننده در سمینار پرسید:</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> کی این اسکناس 20 دلاری رو دوست داره ؟</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> دست ها شروع به بالا رفتن کرد. او گفت:</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> من می خوام این 20 دلاری رو به یکی از شما بدم. اما اول بذارین یه کاری بکنم.</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> سپس شروع به مچاله نمودن اسکناس کرد. پس دوباره پرسید:</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> کسی هست که هنوز این اسکناس رو بخواد ؟</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> باز دست ها بالا رفت.</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 5pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA">او اینگونه ادامه داد:</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> خب ، اگر من اینکار رو با اسکناس بکنم چی ؟</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> و بعد اسکناس رو به زمین انداخت و با کفش خود شروع به مالیدن آن به کف اتاق کرد.</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 5pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA">سپس آنرا که کثیف و مچاله شده بود برداشت و باز گفت:</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> هنوز کسی هست که این 20 دلاری رو بخواد ؟</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> اما هنوز دست ها در هوا بود.</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 5pt 0in; text-align: justify; line-height: 150%; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA">سخنران گفت:</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> دوستان من ، همگی شما یک درس با ارزش فرا گرفتید. شما بی توجه به اینکه من چه بلایی سر این اسکناس آوردم باز هم خواستار آن بودید زیرا هیچ چیز از ارزش آن کم نشده بود و هنوز 20 دلار می ارزید.</span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; line-height: 150%; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA">خیلی از اوقات در زندگیمون ، ما بوسیله تصمیم هایی که می گیریم و وقایعی که واسه مون پیش میاد ، پرتاب ، مچاله و به زمین مالیده می شیم . در این جور مواقع احساس می کنیم که ارزش خود را از دست داده ایم. اما مهم نیست که چه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد ، به هر حال <span style="color: rgb(0, 176, 80);">شما هرگز ارزش خود را از دست نمی دهید:تمیز یا کثیف ، مچاله یا صاف ، باز هم شما از نظر اونایی که دوستتون دارن ارزش فوق العاده زیادی دارین.</span></span><span style='line-height: 150%; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-fareast-language: ZH-CN;' lang="AR-SA"> <span style="color: red;">ارزش زندگی ما با کارهایی که انجام می دهیم و افرادی که می شناسیم تعیین نمی گردد بلکه بر اساس اون چیزی که هستیم تعیین می شه</span></span><span style='color: red; line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA">.</span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-theme-font: major-bidi;' lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-05-02T13:54:12+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی تقدیم به همه معلمان http://maziyartj.mihanblog.com/post/69 <p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="text-align: center; line-height: 115%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><strong><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">شرمنده معلم</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Times New Roman">!</font></span></strong><b><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> <br> </font></span></b><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">ورق هاى دفتر من سیاه مى شوند و گیسوان تو سپید</span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">من قد مى کشم تا تو نفس مى کشى</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Times New Roman">...<br> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">هر روز</span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">در تو پیامبرى بامن سخن مى گوید</span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">که چشم هایش از بى خوابى سُرخ اند</span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">آه</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Times New Roman">! <br> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">در کلاس درس تو </span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">حتى تخته سیاه روسفید شد</span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><br><font face="Times New Roman"> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">من هنوز شرمنده</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Times New Roman">...<br> </font></span><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA">چقدر خسته ات کردم</span><span dir="LTR"></span><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font face="Times New Roman">...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="text-align: center; line-height: 115%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt;' lang="AR-SA"><font color="#ff0000">روزت مبارک</font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><font size="3" face="Times New Roman"><p style="margin: 0in 0in 10pt;" class="MsoNormal" align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://upload.tehran98.com/img1/4etj3u3s8c1l37kme8s7.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></font><p></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-05-02T12:13:59+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی زورگــــــــــو... http://maziyartj.mihanblog.com/post/68 <p> <font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='line-height: 115%; font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US;' dir="RTL" lang="FA"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="AR-SA">سلام </span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><br> </span><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="AR-SA">امروز یک داستان کوتاه از آنتوان چخوف داشتم میخوندم دیدم خیلی جالبه، براتون تایپ کردم و تو <span style="color: red;">ادامه مطلب</span> گذاشتم امیدوارم از خوندنش لذت ببرین...</span><span style='line-height: 150%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-bidi-language: FA;' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="text-align: right; line-height: 150%; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style='line-height: 150%; font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">نظر یادتون نـــــره...<o:p></o:p></span></p><p style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></span></p> text/html 2013-05-02T11:46:51+01:00 maziyartj.mihanblog.com مازیار ترابی تراژدی ناب http://maziyartj.mihanblog.com/post/67 <div><font size="3" face="Times New Roman"> </font></div><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: right; line-height: normal; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">در این شهر</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><br> <br> </span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">تراژدی های ناب برای دل های هوس ران شده است</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><br> <br> </span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">و در سیاهی شبهایش</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><br> <br> </span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">مردمان شهر تاریكی به دنبال عشق های ناب می گردند</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><br> <br> </span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">فارق از </span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: FA;' lang="FA">آ</span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">ن كه بدانند</span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><br> <br> </span><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman";' lang="AR-SA">آغوش های پاك برای دل های ناب است نه تراژدی هوس آلود</span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";' dir="LTR"><span dir="LTR"></span> ....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></p><div><font size="3" face="Times New Roman"> </font></div><p style="margin: 0in 0in 10pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='line-height: 115%; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "B Zar";' dir="LTR"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><div><font size="3" face="Times New Roman"> </font></div><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://upload.tehran98.com/img1/qrtd3e2uns04bseus6ly.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></p>